Ultrazvuk Cenovnik

CENOVNIK ULTRAZVUK PREGLEDA
Ultrazvuk dojke4600
Ultrazvuk abdomena4600
Ultrazvuk trbušne aorte4600
Ultrazvuk aksile4600
Folikulometrija4000
Ginekološki ultrazvuk4600
Ultrazvuk štitne žlezde4600
Ultrazvuk mekih tkiva4600
Ultrazvuk limfnog sistema4600
Ultrazvuk srca6000
Urološki ultrazvuk4600
Ultrazvuk kukova4600
Ultrazvuk C N S -a4600
Dopler krvnih sudova ruku6000
Dopler krvnih sudova nogu6000
Dopler krvnih sudova vrata ekstrakranijalni6000
Dopler krvnih sudova glave transkranijalni8000