Pregledi Soldo medicina

CENOVNIK PREGLEDA 
Konsultacija lekara4000
Pregled specijaliste6000
Pregled profesora7000
Kontrolni pregled specijaliste4500
Kontrolni pregled profesora6000
Specijalistički pregled + UZ8000
Specijalistički pregled + EKG6500
UZ pregled5500
Kontrolni UZ4000
Kardiološki komplet10000
Ginekološki komplet10000
Spirometrija2500
Ginekološki + UZ + Kolposkopija8500

1. Kardiolog
2. Gastroenterolog
3. Pulmolog
4. Fizijatar
5. Reumatolog
6. Endokrinolog
7. Alergolog
8. ORL lekar

9. Neurolog
10. Urolog
11. Ginekolog
12. Ortoped
13. Hematolog
14. Vaskularni hirurg
15. Dermatolog
16. Onkolog (pregled dojki i mladeza)