Pregled specijaliste5000
Pregled profesora6000
Kontrolni pregled specijaliste 4500
Kontrolni pregled profesora5500
Specijalistički pregled + UZ8000
Specijalistički pregled + EKG6000
UZ pregled 4500
Kontrolni UZ 4000
Kardiološki komplet 9000
Ginekološki komplet 10000
Spirometrija 2500
Ginekološki + UZ + Kolposkopija 8500