Soldo medicina

DR IGOR ĐORIĆ

Radiolog

Soldo Medicina Beograd

Biografija

 

Doktor medicinskih nauka dr Igor B. Đorić Magistarski rad odbranio je 2004. godine (Tema: “Vrednost kompjuterizovane tomografije (CT) grudnog koša u određivanju stadiijuma karcinoma bronha”) , a zvanje specijaliste iz oblasti radiologije stekao je 2006. godine.

 

Iskustvo

Od početka specijalizacije radi u Kliničkom centru Srbije u Klinici za neurohirurgiju na multidetektorskom (MDCT) skeneru najnovije generacije.

Doktor medicinskih nauka postao je 2016. godine, takodje na temu primene komjuterizovane tomografije (CT).