Soldo medicina

DR ĐORĐE NIKČEVIĆ

Kardiolog

Soldo Medicina Beograd

Biografija

 

Dr Đorđe Nikčević, stalni saradnik SOLDO MEDICINE, specijalizirao je internu medicinu (1996), a 2007. godine i subspecijalizaciju kardiologije.

 

Iskustvo

Od 1992. do 2001. godine radio je na Klinici za kardio-vaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije. Nakon toga se bavio se privatnom praksom, prvo u vlastitoj ordinaciji, a nakon toga kao stalni član lekarske ekipe SOLDO MEDICINE.